Hanggang Sa Huli Lyrics & Translation

Translated Title: Until the End
Album: 
Hanggang sa Huli Single
Performed by: Alisson Shore

FilipinoEnglish
At nandito tayong dalawa
Nagtuturuan kung sino ba
Ang siyang mali at may gawa?
Walang nakikinig, puro salita
And we’re both here
Pointing fingers at who
is in the wrong and at fault?
All talk, neither listening
At ika’y nagpasyang lilisan ‘pagkat ‘di na tama
At ako’y ‘di pa handa at ‘di makapaniwala
And you’ve decided to leave because it’s not right anymore
And I’m not ready and can’t believe it
Walang wala na ba?
‘Di na ba nainda?
Kung ngayo’y ayaw mo na (pwede bang)
Is it all gone?
Can’t take it anymore?1
If you don’t want this anymore (can we)
Hanggang sa huli
Mga problema’y ‘san’tabi
Ipagpaliban ang gabi
Sulitin bawa’t sandali kahit ‘di na to madali
Until the end
Set aside the problems
Postpone the night
Make the most of each moment
Even if it’s no longer easy for us
Hanggang sa huli
Mga problema’y ‘san’tabi
Ipagpaliban ang gabi
Kahit alam kong aalis at ‘di ka na babalik (sa’kin)
Until the end
Set aside the problems
Postpone the night
Even if I know you’re going to leave and no longer return (to me)
Hawak ang kamay
Pinipilit na ‘di maghiwalay
Ngunit ‘di ko pinupwersa ‘pagkat
Alam kong ‘di ka na rin pa sasabay
Sa pag-agos ng luha nati’y nagbalik lang Ang ala-alang paraisong nagmistulang delubyo
Holding hands
Insisting on not separating
But I’m not forcing it because
I know you won’t join in
In the flow of our tears, the memory of paradise that seemed like a deluge returns
Parang kailan lang na lahat ay kaya nating lagpasan
Ngunit kailangan bang dito na ang katapusan
It seemed only recently that we could overcome everything
But does this need to be the end
Walang wala na ba?
‘Di na ba nainda?
Kung ngayo’y ayaw mo na (pwede bang)
Is it all gone?
Can’t take it anymore?
If you don’t want this anymore (can we)
Hanggang sa huli
Mga problema’y ‘san’tabi
Ipagpaliban ang gabi
Sulitin bawa’t sandali kahit ‘di na to madali
Until the end
Set aside the problems
Postpone the night
Make the most of each moment
Even if it’s no longer easy for us
Hanggang sa huli
(Hanggang sa huli, pinipilit ang sarili)
Mga problema’y ‘san’tabi
(Problema’y ‘san’tabi, ikaw lang ang siyang katabi)
Ipagpaliban ang gabi (gabi)
Kahit alam kong aalis at ‘di ka na babalik (sa’kin)
Until the end
(Until the end, I’m forcing myself)
Set aside the problems
(Set aside the problems, only you beside me)
Postpone the night
Even if I know you’re going to leave and no longer return (to me)
‘Di na
‘Di na ba babalik?
No longer
Will you no longer return?
Hanggang sa huli
Mga problema’y ‘san’tabi
Ipagpaliban ang gabi
Sulitin bawa’t sandali kahit ‘di na to madali

Repeat 2x
Until the end
Set aside the problems
Postpone the night
Make the most of each moment
Even if it’s no longer easy for us
Repeat 2x
Pa’no na ba ‘to? Dito na lang ba tayo
Maghihintay kung aabot pa sa dulo?

Repeat 3x
How is this now? Is this where
We’ll wait if we can reach the end?

Repeat 3x
Pa’no na ba ‘to? Dito na lang ba tayo
Guguho
How is this now? Is this where
We crumble
  1. The root word “inda” can mean “feeling pain” or “feeling offense”, and “nainda” can be interpreted as feeling pain but tolerating it and carrying on anyway. “‘Di na” is shortform for “hindi na”, which roughly translates to “not anymore”. Hence the translation “can’t take it anymore”. ↩︎