Let It Go Lyrics (Thai)


ปล่อยมันไป (Bplòi man bpai)

Album: Pà-jon pai daen kam sàap raa-chí-nee hì-má (ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ) OST (Frozen Thai OST)
Performed by:
Gam Wichayanee
Composed by: Robert Lopez and Kristen Anderson-Lopez
View Translation?

ThaiRomanized
หิมะสีขาวเป็นประกายในราตรี
ไม่มีรอยเท้ายามที่มอง
ในดินแดนอ้างว้างร้างผู้คนมีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
ยังมีพายุซ่อนอยู่ภายในหมุนวนเวียนว่าย
ถึงต้านทานเท่าไหร่ฉันก็ห้ามไม่ได้
hì-má sĕe kăao bpen bprà-gaai nai raa-dtree
mâi mee roi táo yaam têe mong
nai din daen âang wáang ráang pôo kon mee piang rao née têe krôp krong
yang mee paa-yú sôn yòo paai nai mŭn won wian wâai
tĕung dtâan taan tâo rài chăn gôr hâam mâi dâai
อย่าเปิดใจไป, อย่าให้เขาเห็น
ต้องเป็นคนดีที่เขาสอนให้เป็น
ปกปิดในใจ, อย่าให้เขารู้
สุดท้ายก็รู้
yàa bpèrt jai bpai, yàa hâi kăo hĕn
dtông bpen kon dee têe kăo sŏn hâi bpen
bpòk bpìt nai jai, yàa hâi kăo róo
sùt táai gôr róo
ปล่อยมันไป, อย่างที่เป็น
ไม่อาจจะเก็บอีกต่อไป
ปล่อยออกมา, เลิกซ่อนเร้น
เดินกลับหลังหมดสิ้นเยื่อใย
ฉันไม่กลัว
ปล่อยให้เขาพูดไป
พัดให้โหมกระหน่ำ, ความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่
bplòi man bpai, yàang têe bpen
mâi àat jà gèp èek dtòr bpai
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
dern glàp lăng mòt sîn yêua yai
chăn mâi glua
bplòi hâi kăo pôot bpai
pát hâi hŏhm grà-nàm, kwaam năao mâi tam hâi dèuat rón sák tâo rài
มองอะไรยามไกลห่าง
กลับเห็นเล็กลงไปเลย
ความหวั่นไหวที่คอยเข้าครอบงำ
กลับทำไม่ได้ดังเคย
mong a-rai yaam glai hàang
glàp hĕn lék long bpai loie
kwaam wàn wăi têe koi kâo krôp ngam
glàp tam mâi dâai dang koie
สิ่งใหม่ยังรอให้ลองให้รู้
จะไปสุดทางให้ใครได้ดู
ฉีกกฏซ้ำๆ, เลือกทำสิ่งใด
อย่างใจ
sìng mài yang ror hâi long hâi róo
jà bpai sùt taang hâi krai dâai doo
chèek gòt sám sám, lêuak tam sìng dai
yàang jai
ปล่อยมันไป, อย่างที่เป็น
เชื่อมใจไปกับลมและฟ้า
ปล่อยออกมา, เลิกซ่อนเร้น
เผชิญมันด้วยความกล้า
ฉันจะยืน
ตรงนี้เรื่อยไป
พัดให้โหมกระหน่ำ
bplòi man bpai, yàang têe bpen
chêuam jai bpai gàp lom láe fáa
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
pà-chern man dûay kwaam glâa
chăn jà yeun
dtrong née rêuay bpai
pát hâi hŏhm grà-nàm
พลังในกายล่องลมลอยฟ้าลงมาสู่ดิน
พลังในใจแทรกในเกล็ดน้ำแข็งล้อมรอบกายไม่สิ้น
ผลึกความคิดผุดเป็นเกล็ดใสไร้ความกังขา
ไม่ขอคิดหวนคืนไป
ความหลังไม่อาจคืนมา
pá-lang nai gaai lông lom loi fáa long maa sòo din
pá-lang nai jai sâek nai glèt nám kăeng lóm rôp gaai mâi sîn
pà-lèuk kwaam kít pùt bpen glèt săi rái kwaam gang-kăa
mâi kŏr kít hŭan keun bpai
kwaam lăng mâi àat keun maa
เป็นตัวเรา, อย่างที่เป็น
ขอทะยานยังตะวันส่องฟ้า
ปล่อยออกมา, เลิกซ่อนเร้น
เด็กดีไม่เห็นมีค่า
ฉันจะยืนเด่นในแสงแรงกล้า
พัดกระหน่ำเข้าไป
ความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนซักเท่าไหร่
bpen dtua rao, yàang têe bpen
kŏr tá-yaan yang dtà-wan sòng fáa
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
dèk dee mâi hĕn mee kâa
chăn jà yeun dàyn nai săeng raeng glâa
pát grà-nàm kâo bpai
kwaam năao mâi tam hâi dèuat rón sák tâo rài