Tadhana Lyrics (Translation)

Title: Tadhana (Destiny)
Album: Capacities
Written & Performed by: Up Dharma Down

FilipinoEnglish
Sa hindi inaaasahang
Pagtatagpo ng mga mundo
May minsan lang na nagdugtong
Damang-dama na ang ugong nito
In an unexpected meeting of worlds,
Something connected briefly
But its resonance was felt strongly
‘Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hinding-hindi ko ipararanas sa’yo?All the pain that I will never let you experience, isn’t that enough?
Ibinubunyag ka ng iyong matang
Sumisigaw ng pagsinta
Your eyes that declare love are revealing you
Ba’t ‘di pa patulan
Ang pagsuyong nagkulang
Tayong umaasang
Hilaga’t kanluran
Why not give in
to the affection that’s lacking
We, the hopeful
North and West
Ikaw ang hantungan
At bilang kanlungan mo
Ako ang sasagip sa’yo
You are the destination
And as your refuge
I will be the one to save you
Saan nga ba patungo?
Nakayapak at nahihiwagaan na
Ang bagyo ng tadhana ay
Dinadala ako sa init ng bisig mo
Where am I going?
Barefoot and marveling that
the storm of destiny is
Bringing me to the warmth of your arms
Ba’t ‘di pa sabihin
Ang hindi mo maamin
Ipauubaya na lang ba ‘to sa hangin?
‘Wag mo ikatakot
Ang bulong ng damdamin mo
Naririto ako’t nakikinig sa’yo
Why not say
What you can’t admit
Will you leave it up to the wind?
Don’t fear
the whisper of your emotions
I’m here, and I’m listening to you
Extra verse (only sung in live performances)
Ba’t ‘di salubungin
Ang puso ko’t kunin
Ang diwang malaya
‘Wag nawang magpabaya pa
Ikaw ang pag-ibig
Pakinggan ang himig ko
Extra verse (only sung in live performances)
Why don’t you welcome
my heart and take
the free spirit
May you not neglect it
You are love
Listen to my song
Wala na sanang lalayo
Mundong ito ay hihinto
I hope nothing drifts away
Or this world will stop