Unang Hakbang Lyrics and Translation

Translated Title: First Step
Album: 
Unang Hakbang Single
Written by: Quest
Performed by: Quest feat. Keiko Necesario

FilipinoEnglish
Ayoko na dito
Sawa na ko dito
I don’t want to be here
I’m sick of being here
Hingang malalim
Damhin ang hangin
Tingala sa langit
‘Di pa to tapos
Meron pang galit
Inamo, inakit, paasa, pasakit
Pusong naghihikahos
Kumapit ako
Kahit ano gagawin ko
Pero bakit ganito
Nangyari sayo
Bakit ako
Pwede na ‘kong sumuko
Dito na lang sa dulo
Pero sinubukan kong matuto
Breathe deep
Feel the breeze
Look up to the sky
This isn’t over
There’s still anger
Broken, seduced, led on, hurt1
Heart breaking
I held on
I would do anything
But why is it like this
What happened to you
Why me
I could just give up
Right here at the end
But I tried to learn
Yung ‘di na mababago, bitawan mo na
Sa paghilom ng sugat may bagong simula
Maniwala ka man o hindi
Lahat yan ay merong silbi
Sige
The things you can’t change, let them go
In the healing of wounds, there’s a new beginning
Believe it or not
Everything has a purpose
Go on
Puwede ka nang kumawala
D’yan sa rehas mong gawa-gawa
Huwag nang magpanggap na nawawala
Wala namang mawawala
Kung magsimulang muli
You can break free
From those imaginary bars2
Don’t pretend to be lost
There’s nothing to lose
When you start again
Pagbigyan mo ang bukas
Huwag kang matakot umusad
Kapag nahanap ang lunas
Ang nakaabang ay walang katulad
Ang puso’y namulat
May mga patunay na sugat
Mas malakas ka na ngayon
Tumingala ka sa ulap
Kwento ng tagumpay
Ang pinakahihintay
Akala mo tapos na
Muntik ka pang bumigay
Ngayon nagdiriwang ang langit
Simulan mo na ulit umawit
Ibaon ang noon, para sa ngayon
Unang hakbang
Give tomorrow a chance
Don’t be afraid to move forward
When you find the cure
What awaits is incomparable
The heart awakened
With wounds as proof
You’re stronger now
Look up at the clouds
The story of victory
Is the most awaited
You thought it’s over
And you almost gave in
Now, the sky celebrates
Start singing once more
Bury the past for the present
First step
Kung gusto mo ng bago, iwanan mo ‘yan
Hilumin ang sugat, ito lang ang paraan
Maniwala ka man o hindi
Lahat yan ay merong silbi
Sige
If you want something new, leave that
Close those wounds, this is the only way
Believe it or not
Everything has a purpose
Go on
Puwede ka nang kumawala
D’yan sa rehas mong gawa-gawa
Huwag nang magpanggap na nawawala
Wala namang mawawala
Kung magsimulang muli
You can break free
From those imaginary bars2
Don’t pretend to be lost
There’s nothing to lose
When you start again
Buksan mo ang ‘yong mga mata
Para hindi ka na nangangapa
‘Di mo na kailangan pang mangamba
Magpaalam sa nakaraan
At magsimulang muli
Open your eyes
So you’re not feeling around blindly
You don’t need to be nervous anymore
Say goodbye to the past
And start again
Ayoko na dito
Hindi kita iiwan
Ayoko na dito
Hindi kita iiwan
Ayoko na dito
Hindi kita iiwan
Sawa na ko dito
I don’t want to be here
I won’t leave you
I don’t want to be here
I won’t leave you
I don’t want to be here
I won’t leave you
I’m sick of being here
Puwede ka nang kumawala
D’yan sa rehas mong gawa-gawa
Huwag nang magpanggap na nawawala
Wala namang mawawala
Kung magsimulang muli
You can break free
From those imaginary bars2
Don’t pretend to be lost
There’s nothing to lose
When you start again
Buksan mo ang ‘yong mga mata
Para hindi ka na nangangapa
Di mo na kailangan pang mangamba
Magpaalam sa nakaraan
At magsimulang muli
Open your eyes
So you’re not feeling around blindly
You don’t need to be nervous anymore
Say goodbye to the past
And start again

1 “Paasa” and “pasakit” have no direct translation. The addition of “pa” makes the verbs “asa” (hope) and “sakit” (hurt/pain) causative – literally describing someone/something who causes hope and causes pain.

2 “Rehas” literally translates to railing bars/a grille, but here, specifically refers to the bars of a cage or prison cell.